ग्रामपंचायत कायद्यातील कलमे

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम  अन्वये प्रत्येक खेड्यासाठी एक ग्रामपंचायत असावी.
ग्रामपंचायतीचे कार्य चालविण्यास गावातील लोक आपले प्रतिनिधी लोकसंख्येच्या प्रमाणात खालीलप्रमाणे प्रत्यक्ष मतदानाने निवडतील.
सदर सदस्यांचे मतदान हे प्रोढ  गुप्त मतदान पद्धतीने होईल.

आरक्षण :- 

ग्रामपंचायतीमध्ये महिलांसाठी एकूण जागा पैकी ५०जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.
अनुसूचित जाती  अनुसूचित जमातीकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत.
इतर मागासवर्गीय घटकामध्ये मोडणाऱ्यांसाठी लोकांकरीता २७ % जागा आरक्षित आहेत.
सद्स्यांची पात्रता :- तो गावातील ग्रामसभेचा सदस्य असावा.
त्याचे नाव मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे.
त्याने वयाची २१ वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
कृषी  पतपुरवठा क्षेत्रातील सहकार सोसायटीच्या अध्यक्षांना सहयोगी सदस्य म्हणून घेता येतेमात्र त्यास ग्रामपंचायतीची परवानगीलागतेआता ही पद्धत बंद झाली आहे.

मुदत 

ग्रामपंचायतिची मुदत  वर्षांसाठी आहेग्रामपंचायत बरखास्तीनंतर  महिन्यात निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे  कोणत्याहीपरिस्थितीत मुदतवाढ मिळत नाहीग्रामपंचायत बरखास्त करण्याचा करण्याचा अधिकार राज्यशासन आहेजर निम्म्यापेक्षा जास्तसदस्यांनी राजीनामा दिला तर पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्देश किंवा बरखास्ती निर्णय राज्यशासन घेतेत्या संदर्भातील अहवालजिल्ह्याधिकारी शासनाकडे पाठवितो.
डोंगरी भागातील लोकसंख्येस ३०० ते १५०० लोकसंख्येत सात सदस्य असतात.

Close Menu
×
×

Cart